русский  | ENG.png English RUS.png

 צרו קשר  מפת הגעה

בדיקות מולקולריות להתאמת הטיפול

רפואה מותאמת אישית שואפת להעניק לכל חולה את הטיפול המתאים ביותר עבורו. בכדי לעשות זאת האונקולוג המטפל צריך להכיר את הגידול הסרטני ״מקרוב״ ככל האפשר.

אחד הכלים החשובים ביותר של הרפואה המותאמת אישית בטיפול בסרטן הן בדיקות מולקולריות הנקראות גם בדיקות גנומיות, אשר מייצרות פרופיל גנטי של תאי הגידול הסרטני.
בבדיקות אלו, דגימה הנלקחת מהגידול הסרטני מנותחת באמצעות טכנולוגיה מתקדמת הנקראת Next Generation Sequencing (ריצוף מדור מתקדם) בכדי לקבוע אילו גנים, הידועים כקשורים לסרטן, משחקים תפקיד בהיווצרות הגידול של החולה המסוים. הטכנולוגיה החדשנית מאפשרת סריקה מהירה ומדויקת של מספר גדול מאוד של גנים והיא משמשת בבדיקות אלו לסריקה של למעלה מ-300 גנים בתאי הגידול הסרטני.

במהלך הבדיקה נקבע רצף הבסיסים של כל גן כזה ונחשפים השינויים שהתרחשו בגנים אלו בתאי הגידול הסרטני, שינויים המכונים מוטציות סומטיות, כלומר מוטציות שקיימות בתאי הגידול אך אינן מועברות בהורשה מהורה לצאצא שלו. באמצעות שימוש בכלים של ביואינפורמטיקה ובמאגרי מידע ממחושבים ניתן לזהות מי מהמוטציות שהתגלו בגידול היא בעלת חשיבות להתפתחות הסרטן ובמקביל לבדוק האם ישנן תרופות ידועות או טיפולים הנמצאים בניסויים קליניים שניתן להשתמש בהם בכדי להלחם בגידול הסרטני הספציפי.

מה עושים עם המידע

המידע המתקבל מבדיקות של הפרופיל הגנטי של תאי הגידול עשוי לשמש את האונקולוג בכמה רמות:

  • זיהוי טיפול תרופתי פוטנציאלי - לדוגמא, חולים עם סרטן גרורתי מתקדם שמיצו את הטיפולים התרופתיים הסטנדרטים עשויים ליהנות מתוצאות בדיקה כזו אם היא מעלה אפשרויות טיפול נוספות שלא חשבו עליהם קודם.
  • שיפור האבחנה הקלינית - כאשר ישנה מחלה גרורתית ומקור הגידול אינו ידוע או כאשר מדובר בסוג נדיר של סרטן, פרופיל גנטי ומולקולרי של תאי הגידול יכול לסייע באבחנה הקלינית והפתולוגית המדוייקת.
  • העשרת הידע הקליני ופיתוח טיפולים נוספים לסרטן - היות ותוצאות הבדיקה המולקולרית מתבססות על ידע שנצבר ממקרים קודמים, ככל שהמידע שיצטבר יהיה רחב יותר הוא יהיה מהימן יותר וניתן יהיה להשתמש בו בצורה טובה ומדויקת יותר. הדבר נכון גם לגבי יצירת טיפולים חדשניים- פיתוח של טיפולים חדשים לסרטן כגון תרופות ביולוגיות ממוקדות מטרה וטיפולים אימונותרפיים מתבסס על  הכרת התהליכים הגנטיים המתרחשים בגידול ועל מציאת נקודות תורפה להתערבות בתהליך זה המבוססות על המנגנונים המולקולאריים של הגידול הספציפי שנבדק. ככל שיותר מידע יצטבר על הקשר בין שינויים גנטיים מסוימים להתפתחות המחלה הסרטנית כך יירבו הטיפולים הממוקדים שניתן יהיה לפתח.