русский  | ENG.png English RUS.png

 צרו קשר  מפת הגעה

חדשות ומאמרים

בחני את עצמך- האם לפנות לייעוץ גנטי לבירור הסיכון התורשתי לסרטן השד והשחלות?

 1. מהו מוצא משפחתך?
  0. אחר
  1. אשכנזי חלקי ו/או עירקי
  2. אשכנזי
 2. האם יש לך קרוב/ת משפחה שנמצאה נשא/ית של מוטציה בגן הקשור בסרטן השד והשחלות?
  0. לא
  1. אולי
  2. כן
 3. האם יש לך קרבה משפחתית לחולה בסרטן השד? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)
  0. לא
  1. סבתי, דודתי או אחייניתי
  2. אמי, אחותי או בתי
  3. יותר מקרובת משפחה אחת באותו צד של המשפחה
  4. אני עצמי
  5. יש לי קרוב משפחה גבר שחלה בסרטן שד!
 4. האם יש במשפחתך אשה שחלתה בסרטן השחלות?
  0. לא
  1. סבתי, דודתי או אחייניתי
  2. אמי, אחותי או בתי
  3. יותר מקרובת משפחה אחת באותו צד של המשפחה
  4. אני עצמי
 5. האם יש לך קרוב/ת משפחה שחלתה בסרטן הלבלב?
  0. לא
  1. כן, קרוב מדרגה שניה (סבא / סבתא / דוד/ה)
  2. כן, מדרגה ראשונה (אמא / אבא / אח/ות)
  3. אני בעצמי0 עד 2 - מתשובותייך עולה כי ייתכן ואינך עומדת בקריטריונים המקובלים להפניה ליעוץ גנטי לבירור סיכון יתר תורשתי לסרטן שד ושחלות. קרוב לוודאי שהסיכון שלך לחלות בסרטן השד הוא 1:8 כמו באוכלוסיה הכללית. אולם, אם אין לך ידע מלא אודות הרקע המשפחתי שלך ו/או יש לך חשש מכל סיבה אחרת, נשמח לעמוד לשירותך במרכז לגנטיקה רפואית.

3 עד 7 -מתשובותייך עולה כי ייתכן וקיים סיכון בינוני לרקע מורש של סרטן במשפחתך. ייתכן כי הסיכון שלך לחלות בסרטן השד לאורך החיים גבוה מזה שבאוכלוסיה הכללית לכן מומלץ לך לפנות ליעוץ גנטי על מנת לברר זאת באופן מעמיק.

8 ומעלה -מתשובותייך עולה כי ייתכן וקיים סיכון גבוה לרקע מורש של סרטן במשפחתך והסיכון שלך לחלות בסרטן שד או סרטן אחר הוא גבוה באופן משמעותי מהסיכון הרגיל באוכלוסיה. מומלץ לך מאוד לפנות לייעוץ גנטי על מנת לברר זאת באופן מעמיק.

  


 

 

השאלון אינו מיועד לספק לממלאיו יעוץ ספציפי מכל סוג לרבות עצה רפואית, יעוץ גנטי, מענה על שאלה אישית, חוות דעת או המלצה כלשהי לביצוע בדיקות או נקיטת הליך כלשהו, למעט התייעצות עם גורם מקצועי. מטרת השאלון לספק מידע היכול לסייע בהבנה טובה יותר של מצב בריאותי אישי ומשפחתי, ולסייע בהפנייה לגורם מקצועי. אין להסתמך על שאלון זה באופן בלעדי ויש תמיד להתייעץ באופן אישי עם רופא, גנטיקאי או כל סמכות רפואית אחרת.

 

 

 

צור קשר

 • בחני את עצמך