русский  | ENG.png English RUS.png

 צרו קשר  מפת הגעה

חדשות ומאמרים

אנג'לינה ג'ולי נלחמת

אנג'לינה ג'ולי היא שחקנית מוערכת, אימא לשישה ילדים ששלושה מהם מאומצים, מקדמת מפעלים הומניטריים כשגרירה של רצון טוב בחסות סוכנות הפליטים של האו"ם, במדינות נידחות החיות תחת איום מתמיד של מלחמה. אם לא די בכך, לפני כשנה יצאה ג'ולי למלחמה נוספת - מלחמה על חייה. ברגע שגילתה כי היא נשאית המוטציה בגן 1BRCA לא היססה והחליטה לעשות הכול כדי להמשיך לחיות. ג'ולי עברה ניתוח להסרת שני השדיים ובהמשך ניתוח להסרת השחלות. לאחר הניתוחים הצטמצמו סיכוייה לפתח סרטן מלמעלה מ-80% לפחות מ-5%. ההחלטה הרפואית האישית שלה לא הייתה השלב הסופי בתהליך והיא בחרה לשתף את הציבור במלחמה הפרטית שלה להקטנה אקטיבית של הסיכון לפתח סרטן. אנג'לינה ג'ולי: "אני בוחרת שלא להצניע את הסיפור שלי משום שקיימות נשים רבות שלא מודעות לעובדה שהן חיות תחת צלה המאיים של מחלת הסרטן. המילה סרטן מעוררת פחד בשל תחושת חוסר האונים שחשים אנשים רבים כלפי המחלה. האתגרים שלא צריכים להפחיד אותנו הם אלו שאנו יכולים להיאבק נגדם ולשלוט בהם. עכשיו אני יכולה להגיד לילדיי שהם לא יאבדו את אימא שלהם בגלל מחלת הסרטן".

במקרה של ג'ולי, ההחלטה לבצע בדיקות גנטיות נעשתה כי היה בידיה מידע רפואי משפחתי שעורר חשש לסיכוי גבוה לפתח סרטן שד ושחלות. לעומת זאת, בחלק לא מבוטל של המקרים, סרטן השד והשחלות מופיע אצל נשים שאינן מודעות למוטציה שהן נושאות בגן ואינן עוברות בדיקות גנטיות. במחקר שנערך בישראל שיזמה והובילה פרופ' לוי להד בשיתוף פרופ' איתן פרידמן, נדגמו 8,195 גברים ממוצא אשכנזי בגילאי 30+ שאינם חולי סרטן, נמצא ש-175 מהם הם נשאים של אחת משלוש המוטציות השכיחות בגנים 1BRCA ו-2BRCA. בהמשך ערכו החוקרים בדיקות גנטיות לקרובות המשפחה של אותם נשאים ובהן התגלה ש-211 מהן נשאיות של המוטציה באחד מהגנים 1BRCA ו-2 .BRCA מתברר שנשים יהודיות ממוצא אשכנזי הן בסיכון גבוה יותר לחלות בסרטן שחלות וסרטן שד. הסיכון בקרב נשים הנושאות מוטציה בגן 1BRCA לחלות בסרטן השד עד גיל 60 שנים הוא 60%, בעוד הסיכון לחלות בסרטן השחלות עד גיל 80 עומד על 56%. עבור נשאיות מוטציות בגן  2BRCA, הסיכון המצטבר לחלות בסרטן השד עד גיל 60 שנים הוא 33%, בעוד הסיכון לחלות בסרטן השחלות עד גיל 80 שנים עומד על 59%.

מהמחקר שנערך בישראל וממחקר נוסף שבוצע באוכלוסייה האשכנזית במנצ'סטר, אנגליה, מתברר כי עד 50% מהנשים שהתגלו כנשאיות של המוטציה באחד משני הגנים הללו לא הייתה היסטוריה משפחתית המתריעה על קיום רקע מורש לסרטן שד ושחלות. כמה הסברים אפשריים לכך: ייתכן ומדובר במשפחות קטנות שבהן הנשים, נשאיות המוטציות לא הגיעו לגיל שבו הסיכון לפתח סרטן מסוגים אלו הינו הגבוה ביותר. כמו כן, ייתכן ואין מידע בשל קרובי משפחה רבים שנספו בשואה או שמקור המוטציה הוא בצד הגברי של המשפחה.

עבור נשים אלו ורבות אחרות, ביצוע הבדיקות הגנטיות הינו צעד משנה חיים, ובדומה לאנג'לינה ג'ולי, מעתה הן יוכלו לבחור מה לעשות במידע שקיבלו ולבחור בחיים.