русский  | ENG.png English RUS.png

 צרו קשר  מפת הגעה

מדיניות פרטיות

1. מדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט שלנו

המרכז לגנטיקה רפואית בע"מ (להלן: "החברה") מאמינה בחשיבות השמירה על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט המופעל על ידה, ועל כן אנו מיישמים מדיניות פרטיות שנועדה להגן על ערך חשוב זה. מדיניות הפרטיות קובעת מהם נהלי החברה בנוגע לאיסוף, שימוש וגילוי מידע שמשתמשי האתר מעבירים לחברה באמצעות השימוש באתר. אנא קרא את תנאי מדיניות הפרטיות המובאת להלן עד סופם בטרם השימוש באתר או מסירת כל מידע שהוא דרכו. בעת השימוש באתר זה, ובעת שליחת מידע באמצעות שימוש באתר, אתה מסכים לתנאים שלהלן. מדיניות הפרטיות נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות והיא מתייחסת גם לנשים. 

2. המידע האישי שאנו אוספים

על מנת לקבל פרטים נוספים על החברה והשירותים שהיא מעניקה, תידרש למסור מידע אישי באמצעות האתר, כדוגמת שמך המלא, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך. השדות אותם חובה למלא יסומנו במפורש. אם לא תמסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לקבל מידע מהחברה. 

3. מידע אודות המחשב שלך

החברה אוספת מידע מסויים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו אתה מבקר באתר. מידע זה עשוי לכלול כתובות IP, סוג הדפדפן, זמני גישה, האם גלשת באתר באמצעות מחשב או טלפון נייד, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. מידע זה משמש את החברה לצורך הפעלת האתר בצורה מיטבית, לשמירה על איכות השירות ולצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר. 

4. כיצד אנו עושים שימוש במידע האישי שאנו אוספים

שימושים פנימיים

החברה ו/או נציגים הפועלים מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע האישי שמסרת למטרות הבאות: (א) בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר בחברה מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת; (ב) בכדי ליצור עימך קשר על ידי נציגי החברה בנוגע לשירותים שהחברה מספקת; (ג) בכדי לבצע סקרי לקוחות או מחקרי שיווק אשר החברה עורכת מדי פעם. המידע המופק מסקרים ומחקרים אלה הוא בעל אופי סטטיסטי במהותו, שאינו אישי, ואשר מיועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. 

העברת מידע אישי לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר, תגלה או תמכור כל מידע אישי שיש ברשותה לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט לחברות הפועלות מטעמה, להן החברה מספקת את המידע הנ"ל אך ורק לצורך מתן שירות לחברה ואשר אף הן מחויבות להגנה מלאה על סודיות המידע האישי.  יחד עם זאת, החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי שברשותה לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב; (ב) החברה נדרשת על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט; (ג) על מנת להגן על זכויותיה המשפטיות והקנייניות של החברה בכל הנוגע לאתר זה. כמו-כן, יתכן שהחברה תעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר, וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים שלנו. כאמור, בתהליך מעקב זה לא נאסף כל מידע אישי.

5. כיצד אנו מגינים על המידע האישי שלך?

החברה ו/או מי מטעמה שומרים את כל המידע האישי שנמסר באתר במסד נתונים אלקטרוני, ונוקטים באמצעים רבים על מנת לאבטח מידע זה. מערכות אבטחת המידע של האתר משתכללות בהתמדה בהתאם לאיומים החדשים שצצים, אך אין בהן בטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת שהמידע המאוחסן באתר מוגן באופן מוחלט מפני גישה שאינה מורשית. כמו-כן, אין באפשרות החברה ו/או מי מטעמה לאבטח מידע המועבר אליה על ידי משתמש באמצעות דוא"ל, וזאת עד להגעתו של אותו דוא"ל לאתר החברה, כיוון שהוא אינו כפוף לאותם אמצעי הגנה המותקנים על האתר עצמו. בנוסף, החברה מגבילה את הגישה של עובדי החברה ושל כל מי שפועל מטעמה למידע האישי של משתמשיה. כמו-כן, החברה נוקטת בפעולות הסברה לעובדיה בכל הנוגע לחשיבות השמירה על פרטיות המשתמשים והמידע האישי שהם מפקידים בידי החברה. החברה ו/או מי מטעמה בוחנים מעת לעת את מנגנוני אבטחת המידע המגנים על האתר והיא תפעל לשידרוגם ככל שהדבר יידרש על פי שיקול דעתה ו/או מי מטעמה. 

6. כיצד ניתן לעדכן את פרטי המשתמש?

בכל עת שתרצה תוכל לפנות לחברה בדוא"ל שכתובתו info@gnamed.com ולבקש להפסיק לקבל הודעות דוא"ל או כל תקשורת אחרת מהחברה, או למחוק את המידע האישי שלך מן הרישומים של החברה. כמו- כן, באפשרותך לבקש גישה למידע האישי שהעברת לחברה או לבקש תיקון ו/או עדכון של מידע אישי זה.

7. קישורים לאתרים אחרים

החברה מעוניינת להעניק למשתמשי האתר מידע שימושי ורב ערך, ולכן האתר עשוי לכלול, בין היתר, גם קישורים לאתרים אחרים (שאינם אתרי החברה). מובהר כי מדיניות הפרטיות המובאת כאן אינה חלה על אתרים אלה. לחברה אין כל שליטה על אופן ההתנהלות של אתרים אלה בכל הנוגע להגנה על מידע אישי ואין היא אחראית לשימוש שאתרים אלה עושים במידע פרטי שלך. בכדי לקבל מידע על מדיניות הפרטיות של אתרים אלה, עליך ליצור קשר ישירות עימם.

8. מדיניות שימוש באתר על ידי ילדים

מובהר כי אנו לא אוספים מידע אישי מאדם שידוע לגביו כי הוא מתחת לגיל 18.

9. עדכונים במדיניות הפרטיות

החברה עשויה לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות המובאת לעיל בעקבות שינויים במוצרים ובשירותים המוצעים על ידי החברה וכן לאור הקצב המהיר של התפתחות הטכנולוגיה הרלבנטית. המדיניות המעודכנת תפורסם בעמוד זה. לפיכך, אנא בקר בעמוד זה מעת לעת על מנת להתוודע למדיניות הפרטיות העדכנית. 

10. צור קשר

אנו מקדמים בשמחה את תגובותיך. אם יש לך שאלות או הערות בקשר לכללי שמירת הפרטיות או כל נושא אחר כתוב אלינו: info@gnamed.com .

 

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בתאריך 27/10/2015