русский  | ENG.png English RUS.png

 צרו קשר  מפת הגעה

תהליך הייעוץ האונקוגנטי

הבירור האונקוגנטי במרכז כולל לרוב את השלבים הבאים:  

 

 פגישת הערכה

פגישת הערכה ראשונית הנערכת עם גנטיקאית בכירה, בחסותו המקצועית של פרופ' איתן פרידמן, לשם הערכת הסיכון לסרטן על בסיס משפחתי-תורשתי. בהסתמך על סקירת ההיסטוריה הרפואית, האישית והמשפחתית יגובשו המלצות לגבי הצורך בביצוע בדיקות גנטיות רלוונטיות ויינתן הסבר אודות הבדיקות השונות והתוצאות האפשריות והשלכותיהן.
לרשימת מסמכים ומידע שרצוי להביא עמכם לפגישה לחץ כאן


 בדיקה גנטית

במידה ויוחלט לבצע בדיקה גנטית, ניתן לבצעה במקום באמצעות נטילת דם או רוק פשוטה. הבדיקה תשלח למעבדות רפואיות מוסמכות בארץ ובחו"ל ותשובות תתקבלנה בתוך מספר שבועות בהתאם לסוג הבדיקה והמעבדה המבצעת.

המרכז משתף פעולה עם מספר מעבדות מובילות בארץ ובחו"ל על מנת להציע מגוון רחב של בדיקות גנטיות מתקדמות ואמינות. 


 המלצות רפואיות מותאמות אישית

בהתאם לתוצאות הבדיקה ובהתבסס על פגישת ההערכה תימסרנה תוצאות בדיקת המעבדה יחד עם הערכת סיכון מפורטת והמלצות רפואיות להקטנת הסיכון ולגילוי מוקדם מאת פרופ' איתן פרידמן. ההמלצות נמסרות בפגישת ייעוץ המשך או במכתב תשובה.

לנשים בסיכון גבוה מוצעת חבילת מעקב ייחודית במרכז מור לאשה ברמת אביב או במרכז מירב בבית החולים שיבא