русский  | ENG.png English RUS.png

 צרו קשר  מפת הגעה

בחני את עצמך: האם יש לך סיכון לסרטן שד ושחלות תורשתי?

           א.      האם יש לך קרוב/ת משפחה שנמצאה נשא/ית של מוטציה בגן הקשור בסרטן השד והשחלות?

0.      לא

1.      אולי

2.      כן

     ב.      האם יש לך קרבה משפחתית לחולה בסרטן השד? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)

0.      לא

1.      סבתי, דודתי או אחייניתי

2.      אמי, אחותי או בתי.

3.      יותר מקרובת משפחה אחת באותו צד של המשפחה.

4.      אני עצמי

5.      יש לי קרוב משפחה (גבר!) שחלה בסרטן שד.

     ג.      האם יש במשפחתך אישה שחלתה בסרטן השחלות?

0.      לא

1.      סבתי, דודתי או אחייניתי

2.      אמי, אחותי או בתי

3.      יותר מקרובת משפחה אחת באותו צד של המשפחה.

4.      אני עצמי

     ד.      האם יש לך קרוב משפחה שחלה בסרטן הלבלב?

0.      לא

1.      כן, קרוב מדרגה שניה (סבא / סבתא / דוד/ה).

2.      כן, קרוב מדרגה ראשונה (אמא / אבא / אח/ות).

3.      אני בעצמי.

           ה.      מהו מוצא משפחתך?

0. אחר

0.5 אשכנזי חלקי ו/או עירקי

1.      אשכנזי

סכמי את תשובותייך.

0 עד 1 - אינך עומדת בקריטריונים המקובלים להפניה ליעוץ גנטי לבירור סיכון יתר תורשתי לסרטן שד. קרוב לוודאי שהסיכון שלך לחלות בסרטן השד הוא 1:8 כמו באוכלוסייה הכללית.  אולם אם אין לך ידע מלא אודות הרקע המשפחתי שלך ו/או יש לך חשש מכל סיבה אחרת, נשמח לעמוד לשירותך במרכז לגנטיקה רפואית.

2 עד 7  - קיים סיכון בינוני לרקע מורש של סרטן במשפחתך. הסיכון שלך לחלות בסרטן השד לאורך החיים גבוה מזה שבאוכלוסייה הכללית ומומלץ לך לפנות ליעוץ גנטי על מנת לברר זאת באופן מעמיק. 

8 ומעלה  - קיים סיכון גבוה לרקע מורש של סרטן במשפחתך והסיכון שלך לחלות בסרטן שד או סרטן אחר הוא גבוה באופן משמעותי מהסיכון הרגיל באוכלוסייה. מומלץ לך מאוד לפנות לייעוץ גנטי על מנת לברר זאת באופן מעמיק.